English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv Tagalog Ukrainian Lithuanian Macedonian Slovenian kartuli ena Catalan Vietnamese Thai Estonian हिन्दी Maltese Slovenčina Latvian Mongolian Azerbaijani  
 
Menu Ewlieni
Rivizti tal-kmamar
Poker regoli
Poker ghodda

Kif jintlagħab il-poker

Regoli tal-Poker Basici

Il-logħba tal-poker tintlagħab b'mijiet ta' varjazzjonijiet, imma hawnhekk ha ssib regoli li jgħoddu għall-biċċa l-kbira minnhom.

Skond ir-regoli tal-logħoba, jista jkun hemm bżonn ta' ġukatur wieħed jew iżjed li jilagħbu l-flus u tinfetaħ il-logħoba qabel ma jiġu mqassma l-karti. Dawn huma msejħa logħob sfurzat u jiġu f'zewġ forom: antes u blinds.

Min se jqassam iħawwad il-karti, jaqsamhom, u jitqassmu kemm hemm bżonn karti wiċċhom l-isfel. F'casino normali jkun hemm "house" dealer li jieħu ħsieb idawwar il-karti, imma f'ċerti logħob tintuża buttuna li ddur bejn il-lagħaba biex jiġi deċiż min ser iqassam jew jiftaħ il-logħob.

Wara li jinfetaħ il-logħob, l-ewwel somma minn numru ta' logħob tintlagħab. Bejn kull dawra, il-karti tal-lagħaba jitjiebu b'xi mod jew ieħor, ġeneralment billi jitqassmu karti żejda jew jinbidlu ma' dawk li jkunu ġa mqassma. Waqt li jkunu qed jintlagħbu l-flus, dejjem ikun hemm is-somma li tkun qed tintlagħab f'dak il-ħin, li hija l-ammont totali ta' flus li jkun lagħab l-aħħar ġukatur fid-dawra ta' qabel. Biex jinżamm tarf ta' dan, hija normali għal lagħaba li ma jpoġġux flushom direttament f'nofs il-mejda, imma jħalluhom quddiemhom lejn in-nofs sakemm id-dawra tal-logħob tispiċċa. Wara li jiġri hekk il-flus jinġabru fin-nofs tal-mejda.

Wara l-ewwel dawra ta' logħob titlesta (kull min qed jipparteċipa jkun poġġa l-istess ammont), jista jkun hemm iżjed dawriet fejn jitqassmu iżjed karti b'modi differenti, li jkomplu b'iżjed logħob tal-flus (ukoll f'nofs il-mejda). F'kull ħin waqt l-ewwel dawra u wara, jekk ġukatur ipoggi l-flus u l-oħrajn iċiedu kolla, il-logħoba tispicca mall-ewwel, b'dak il-ġukatur li baqa jiġbor il-flus minn nofs il-mejda, il-karti ma jinkixfux u oħrajn ġodda ma jitqassmux, u l-logħoba li jmiss tibda.

Fl-aħħar jekk tibqa iżjed minn persuna waħda, jinkixfu l-karti fejn il-lagħaba jqabblu l-karti li kellhom f'idejhom. Min ikollu l-aħjar karti jiġbor il-flus minn nofs il-mejda.

L-izjed Artikli tal-Poker recenti [Aqra l-Artikli Kolla tal-Poker]:
Cake Poker stops working with ePassporte
Players at Cake Poker found the ePassporte option no longer available to them and rumors began to circulate that they were leaving no longer going to service online gambling companies – at least those doing business in the United States....
By James Kitts - Wednesday, April 30, 2008

ePassporte stops working with Internet Poker rooms
US Online poker players were dealt another blow this weekend when ePassporte stopped processing transactions with online poker sites....
By Lloyd B Hunt - Wednesday, April 30, 2008

Great Poker Stories
Here are a couple of great poker historical events: A man named Kenny Smith was a poker player in the middle of the 20th century. He always wore a silk top hat and whenever he won a pot he would stand up waving his hat yelling “What a player”....
Article written by Randy G. - Friday, January 18, 2008

Poker Psychology
Most other games like chess, checkers, or backgammon, all you need to do is learn the best strategy and you will be a good player. Poker has strategy but to be truly one of the best, you also need to employ poker psychology....
Article written by Randy G. - Thursday, January 17, 2008

L-artikli tax-Xhur Recenti:
April 2008Marzu 2008Frar 2008
Jannar 2008Dicembru 2007Novembru 2007
Ottubru 2007Settembru 2007Awwissu 2007
Lulju 2007Gunju 2007Mejju 2007
April 2007Marzu 2007Frar 2007
Jannar 2007Dicembru 2006Novembru 2006
Settembru 2006Awwissu 2006Lulju 2006
Gunju 2006Mejju 2006April 2006
Marzu 2006Frar 2006Jannar 2006

Poker rooms Tournament


© 2005-2008 - online-poker-inside.com