English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv Tagalog Ukrainian Lithuanian Macedonian Slovenian kartuli ena Catalan Vietnamese Thai Estonian हिन्दी Maltese Slovenčina Latvian Mongolian Azerbaijani  
 
Menu Ewlieni
Rivizti tal-kmamar
Poker regoli
Poker ghodda

Regoli tas-7 Card Stud Poker

Il-ġukatur li jiftaħ il-logħob huwa dak li għandu l-aħjar karti li jintwerew wiċċhom il-fuq. Jekk, per eżempju, kull wieħed jiġi mqassam il-karti mikxufa mhux imqabblin, minbarra wieħed li jkollu par mikxuf, mela dak il-ġukatur jiftaħ il-logħob.

Fl-aħħar, kull ġukatur jieħu l-aħjar ħames karti minn sebgħa.

Somma li tintlagħab:

Il-ġukatur irid ipoġġi somma flus qabel jiġu mqassma l-karti. L-ammont ta' din is-somma jiddependi mill-limitu tal-mejda. Jekk il-limitu huwa baxx, is-somma tkun baxxa wkoll.

Logħob:

Jitqassmulek żewġ karti wiċċhom l-isfel ("Hole" cards) u waħda wiċċha l-fuq. Dak li jkollu l-iżgħar karta skond it-tip (mill-għola għall-iżgħar: spadi, qlub, djamanti u mazzi) jrid jiftah il-logħob billi jilgħab nofs l-iżgħar limitu bilfors. Il-ġukatur li jrid jibda jiġi mgħajjat. Wara li jinfetaħ il-logħob, jiġu mqassma tliet karti ohra wicchom il-fuq (u jintlagħbu l-flus wara kull karta), fl-aħħar karta wiccha l-isfel u jergħu jintlagħbu l-flus għall-aħħar darba.

Il-Kxif tal-Karti:

Tista tagħżel ħamsa mis-seba karti li għandek biex toħroġ bl-ahjar. L-ahjar karti jirbħu s-somma. Jekk ikun hemm min għandu l-istess valur, is-somma tigi maqsuma u jekk l-ammont ikun fart l-ikbar parti tittieħed minn min qiegħed fuq il-lemin ta' min kien qed iqassam. Jekk it-tmien lagħaba jkunu għadhom kolla fil-logħoba, ma jkunx hemm biżżejjed karti ġol-mazz. F'dan il-kaz titpoġġa karta waħda mill-mazz wiċċa l-fuq f'nofs il-mejda li tkun maqsuma bejn kulhadd. Mal-kxif tal-karti jiġu kkumparati l-karti ta' min ikun għad baqa fil-logħoba biex jiġi deċiż min għandu l-aħjar ħamsa.

L-izjed Artikli tal-Poker recenti [Aqra l-Artikli Kolla tal-Poker]:
Cake Poker stops working with ePassporte
Players at Cake Poker found the ePassporte option no longer available to them and rumors began to circulate that they were leaving no longer going to service online gambling companies – at least those doing business in the United States....
By James Kitts - Wednesday, April 30, 2008

ePassporte stops working with Internet Poker rooms
US Online poker players were dealt another blow this weekend when ePassporte stopped processing transactions with online poker sites....
By Lloyd B Hunt - Wednesday, April 30, 2008

Great Poker Stories
Here are a couple of great poker historical events: A man named Kenny Smith was a poker player in the middle of the 20th century. He always wore a silk top hat and whenever he won a pot he would stand up waving his hat yelling “What a player”....
Article written by Randy G. - Friday, January 18, 2008

Poker Psychology
Most other games like chess, checkers, or backgammon, all you need to do is learn the best strategy and you will be a good player. Poker has strategy but to be truly one of the best, you also need to employ poker psychology....
Article written by Randy G. - Thursday, January 17, 2008

L-artikli tax-Xhur Recenti:
April 2008Marzu 2008Frar 2008
Jannar 2008Dicembru 2007Novembru 2007
Ottubru 2007Settembru 2007Awwissu 2007
Lulju 2007Gunju 2007Mejju 2007
April 2007Marzu 2007Frar 2007
Jannar 2007Dicembru 2006Novembru 2006
Settembru 2006Awwissu 2006Lulju 2006
Gunju 2006Mejju 2006April 2006
Marzu 2006Frar 2006Jannar 2006

Poker rooms Tournament


© 2005-2008 - online-poker-inside.com