English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk Română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik magyar nyelv Tagalog Ukrainian Lithuanian Macedonian Slovenian kartuli ena Catalan Vietnamese Thai Estonian हिन्दी Maltese Slovenčina Latvian Mongolian Azerbaijani  
 
Menu Ewlieni
Rivizti tal-kmamar
Poker regoli
Poker ghodda

Caribbean Stud Poker

Il-Caribbean stud poker tibda billi l-lagħaba jpoġġu l-ewwel somma flus. Il-lagħaba u min qed iqassam jirċievu ħames karti kull wieħed. Id-differenza hi li l-karti tal-lagħaba jiġu mqassma wiċċhom l-isfel, filwaqt il-karti ta' min qed iqassam jitpoġġew erbgħa wiċċhom l-isfel u wahda wiċċha mikxuf. Ir-regoli jgħidu li kull ġukatur jista jara l-karti tiegħu biss u mhux dawn ta' l-oħrajn.

Il-ġukatur jista jagħzel li jċedi jew jgħolli l-logħob skond il-karta li jkun hemm mikxufa. Peress li din hija Stud Poker, il-karti li għandek tibqa bihom. Jekk tgħolli trid tilgħab id-doppju tal-ewwel somma. Ovvjament, jekk iċċedi titlef il-karti u flusek.

Wara li kulħadd ikun lagħab flusu, min qassam jikxef il-karti tiegħu. Biex titkompla l-logħoba f'dawn il-karti jrid ikun hemm mill-inqas ass jew re jew aħjar (par u l-fuq). Jekk ma jkunx hemm l-edba minn dawn, iċiedu u l-lagħaba jiġu mhallsa s-somma li tpoġġiet biex infetaħ il-logħob u jinżammu l-flus li ntlagħbu wara. Jekk ikun hemm il-karti meħtiega, jiġu mqabbla mal-bqija tal-lagħaba. Jekk min qassam jirbaħ jieħu kollox. Jekk il-lagħaba jirbħu, jiġu mqassma l-flus tal-ftuħ u oħrajn li ntlagħbu wara skond ir-regoli tal-Caribbean stud poker:Karti f'idejkĦlasRoyal Flush100:1Straight Flush50:1Erbgħa l-istess20:1Full House7:1Flush5:1Straight4:1Tlieta l-istess3:1Żewg Pari2:1Par1:1Ass/Re1:1Strategija Basika tal-Logħoba
  1. Ċedi jekk għandek inqas minn Ass-Re.

  2. Ilgħab il-flus jekk:


• għandek mill-inqas par jew aħjar

• għandek mill-inqas Ass-Re u waħda mill-karti l-oħra hija l-istess bħal dik mikxufa.

Iċ-ċans tal-casino huwa madwar 5.2%, skond is-somma li tiftaħ il-logħob (jew 2.6% skond is-somma tal-bidu u ta' warajha)


• Tkomplix tilgħab għall-jackpot il-ħin kollu sakemm l-ammont tal-jackput huwa kemmxejn għoli.
L-izjed Artikli tal-Poker recenti [Aqra l-Artikli Kolla tal-Poker]:
Is there any casino or poker software available for playing on an iPhone?
Many people contact us asking if we know of any iPhone or iPod Touch Online casino or Online Poker software that can be installed on these devices....
Article written by Lloyd B Hunt - Wednesday, May 14, 2008

Cake Poker stops working with ePassporte
Players at Cake Poker found the ePassporte option no longer available to them and rumors began to circulate that they were leaving no longer going to service online gambling companies – at least those doing business in the United States....
By James Kitts - Wednesday, April 30, 2008

ePassporte stops working with Internet Poker rooms
US Online poker players were dealt another blow this weekend when ePassporte stopped processing transactions with online poker sites....
By Lloyd B Hunt - Wednesday, April 30, 2008

Great Poker Stories
Here are a couple of great poker historical events: A man named Kenny Smith was a poker player in the middle of the 20th century. He always wore a silk top hat and whenever he won a pot he would stand up waving his hat yelling “What a player”....
Article written by Randy G. - Friday, January 18, 2008

L-artikli tax-Xhur Recenti:
Mejju 2008April 2008Marzu 2008Frar 2008
Jannar 2008Dicembru 2007Novembru 2007Ottubru 2007
Settembru 2007Awwissu 2007Lulju 2007Gunju 2007
Mejju 2007April 2007Marzu 2007Frar 2007
Jannar 2007Dicembru 2006Novembru 2006Settembru 2006
Awwissu 2006Lulju 2006Gunju 2006Mejju 2006
April 2006Marzu 2006Frar 2006Jannar 2006

Poker rooms Tournament


© 2005-2008 - online-poker-inside.com